โรงเรียนบ้านหน่ำฮั้ว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติ

                  โรเรียนบ้านหน่ำฮั้ว  ดังเมื่อ  พ.ศ.  2519  ที่โรงเรียนจีน  (เดิม)  หมู่ที่  3  ตำบลสำนักขาม  อำเภอสะเดา  จังหวัดสงขลา  โดยความริเริ่มของอดีตกำนันอะเล็ก  ศุภกิจวัฒน์  เปิดสอนครั้งแรก  เมื่อวันที่  12  พฤษภาคม  2519

                  ปีการศึกษา  2522     ได้รับงบประมาณสร้างอาคารในที่ดินที่ชาวบ้านบริจาค      และย้ายนักเรียนทั้งหมดมาเรียนที่อาคารหลังใหม่ มี นายจรัญ  คงแก้ว  เป็นครูใหญ่คนแรก

                  ปีการศึกษา  2527    ราษฎรช่วยกันจัดซื้อที่ดินเพิ่มให้อีกติดกับที่ดินแปลงเดิม ณ  ปัจจุบัน

  โรงเรียนมีที่ดิน  21  ไร่เศษ  มีอาคารเรียน  2  หลัง  อเนกประสงค์  2  หลัง  มีโรงอาหาร  มีอาคาร,  สาธารณูปโภคครบครัน  มีผู้บริหารผลัดเปลี่ยนกัน  ดังนี้

                  1.  นายจรัญ                          คงแก้ว                                   พ.ศ.  2519 – 2536

                  2.  นายประเสริฐ                 ร่วมบัว                                   พ.ศ.  2536 – 2538

                  3.  นายสุภาพ                       แก้วได้ปาน                           พ.ศ.  2538 – 2543

                  4.  นายสมพร                      ลัพกิตโร                                พ.ศ.  2544 – 2548

                  5.  ว่าที่ร้อยโทวุฒิพร          วิทยาพันธ์ประชา                พ.ศ.  2549 – ปัจจุบัน

                  ปีการศึกษา  2525  จัดตั้งโรงเรียนสงขลา

                  “ โรงเรียนบ้านหน่ำฮั้ว  สาขาทับโกบ ”  แยกเป็นโรงเรียนบ้านทับโกบ  เมื่อ  พ.ศ.  2526  ปัจจุบันจัดการเรียนการสอน  ตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษา

                  โรงเรียนรับนักเรียนในเขตบริการ   หมู่ที่ 3  ตำบลสำนักขาม  อำเภอสะเดา  จังหวัดสงขลา  ในช่วง  พ.ศ.  2530  นักเรียนส่วนมากเป็นคนจีนในพื้นที่บ้านหน่ำฮั้วโรงเรียนได้รับการพัฒนาอย่างรวดเร็ว โรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนดีเด่น  ขนาดกลาง  ระดับจังหวัด  รับรางวัลชนะเลิศในงานวันประถมศึกษาแห่งชาติในปีการศึกษา  2533

                  ในช่วงปี  พ.ศ.  2530 -2535  คนจีนในบ้านหน่ำฮั้วอพยพไปอยู่ในตัวเมืองสะเดา  หาดใหญ่  กรุงเทพฯ มากขึ้นและนำลูกไปเรียนที่โรงเรียนในเมือง  มีคนต่างถิ่นอพยพเข้ามาทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมยาง,รับจ้างกรีดยางนักเรียนโรงเรียนบ้านหน่ำฮั้วจึงเปลี่ยนเป็นลูกของคนงาน    รับจ้างที่อพยพมาจากจังหวัดทางภาคอีสาน  มีการย้ายเข้าย้ายออกตลอดปีการศึกษาซึ่งเป็นปัญหาอุปสรรคในการจัดการศึกษาของโรงเรียน

                  ปัจจุบันนักเรียน  70% อพยพมาจากที่อื่น  ผู้ปกครองขาดความพร้อมในการสนับสนุนให้การศึกษากับลูกและเด็กจำนวนหนึ่งเรียนไม่ต่อเนื่อง  ความรู้พื้นฐานและการดำรงชีวิตที่ต่างกันจึงเป็นจุดด้อยในการพัฒนาคุณภาพ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 22:01:08 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายณัชพล นิลสุพรรณ
 • แนะนำบุคลากร

 • นายสุทิพย์ ศรีพงษ์

 • นายสุธรรม เขียวหอมสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,254
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหน่ำฮั้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 โทรศัพท์: 074-379971 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: เกียรติยศ สุวรรณชาตรี โทรศัพท์: 0846607576 อีเมล์: keatiyot7068@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]