โรงเรียนบ้านหน่ำฮั้ว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • 1. นายพิทักษ์                       พฤกษานุศักดิ์              ผู้ทรงคุณวุฒิ                      ประธานกรรมการ

            2. นางยุบุญ               โพธิ์ฆัง                      ผู้แทนผู้ปกครอง                             กรรมการ

            3. นายสมศักดิ์                      ศรีสวัสดิ์                    ผู้แทนครู                                    กรรมการ

            4. นางปิยนารถ            วิสุทธิกุลพันธ์               ผู้แทนองค์กรชุมชน                         กรรมการ

            5. นายสมาน              ศิริพงศ์ชาตรี                ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        กรรมการ

            6. นายปรัชญศักดิ์          วิสุทธิกุลพันธ์              ผู้แทนศิษย์เก่า                               กรรมการ

            7. นายประเสริฐ์           โรจน์ครินทร์               ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์/

                                                                     ผู้แทนองค์กรศาสนา                        กรรมการ

            8. นายเก็ม                 บิลละหีม                    ผู้ทรงคุณวุฒิ                               กรรมการ

            9. ว่าที่ร้อยโทวุฒิพร       วิทยาพันธ์ประชา          ผู้อำนวยการโรงเรียน      กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 22:01:08 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายณัชพล นิลสุพรรณ
 • แนะนำบุคลากร

 • นายสุทิพย์ ศรีพงษ์

 • นายสุธรรม เขียวหอมสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,265
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหน่ำฮั้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 โทรศัพท์: 074-379971 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: เกียรติยศ สุวรรณชาตรี โทรศัพท์: 0846607576 อีเมล์: keatiyot7068@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]