• คณะกรรมการนักเรียน
 • นายวรฤทธิ์ ศรีขวัญ ประธานนักเรียน

  นางสาวแก้วมณี ไพบูลย์ รองประธานนักเรียน

  นางสาวพิรุฬห์พร พูลสวัสดิ์ หัวหน้าฝ่ายเหรัญญิก

  นางสาวแพรพลอย เฉลิมวงศ์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

  นางสาวซอฟีย๊ะ จอมทอง หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์

  นายปวริศ โมคะรัตน์ หัวหน้าฝ่ายโสต

  นายอนิรุต ส้มเกลี้ยง หัวหน้าฝ่ายระเบียบวินัย

  นางสาวธัญวรัตน์ ศรีทองสงค์ หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-03-20 08:24:54 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายเกษม หวันอาหลี
 • แนะนำบุคลากร

 • นางเสาวภา สินยัง

 • นางชนกพร เชื้อช่วยชูสถิติการเข้าเยี่ยมชม

6,346
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 โทรศัพท์: 0 7421 9200-1 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นายสกล ปริศวงศ์ โทรศัพท์: - อีเมล์: pak23022534@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]