โรงเรียนบางกล่ำวิทยา รัชมังคลาภิเษก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 • นายณรงค์ชัย รุกขพันธ์                    ประธานคณะกรรมการ

  นางสาวทิพย์เกษร สุวรรณบัณฑิต          รองประธานกรรมการ 1

  นางสาวเนตรชนก โตแทน                                 รองประธานกรรมการ 2

  นางสาวปาริฉัตร จันทรัตนะ                                              เลขานุการ

  นางสาวนุสรา เกสโร                     ผู้ช่วยเลขานุการ

  นางสาวดวงนภา รุ่งเรือง                  เหรัญญิก

  นางสาวอริศรา จันทรา                   ผู้ช่วยเหรัญญิก

  นายอาทิตย์ พิพาทชนะเจน                        หัวหน้ากิจกรรม

  นายวิศรุต ฉายพันธ์                      ผู้ช่วยหัวหน้ากิจกรรม

  นางสาวเคญ่า หมัดอารี                   ปฏิคม

  นายธีรวัฒน์ บัวแก้ว                      ผู้ช่วยปฏิคม

  นายอานนท์ กัลยเวทย์                    ประชาสัมพันธ์

  นายศุภณิฐ ยอดเพชร                     ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์

  นางสาวนิลประภา จันทฤทธิ์                       สวัสดิการ

  นางสาวสุพพัตรา ไตรระเบียบ             ผู้ช่วยสวัสดิการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-17 21:18:38 น.

โรงเรียนบางกล่ำวิทยา รัชมังคลาภิเษก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 โทรศัพท์: 074-328294 อีเมล์: bangklumwittaya@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: จิตรลดา ไชยดิษฐ์ โทรศัพท์: 074328294 อีเมล์: bangklumwitaya@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]