โรงเรียนอนุบาลละงู
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 •  

   

  นายวัลชัย สุวรรณชาตรี ประธานกรรมการสถานสถานษาขั้นพื้นฐาน  
  นายฐปนรรจ  เกื้อเส้ง กรรมการ ผู้แทนครู  
  นางจินดา  ปานพันธ์ กรรมการ ผู้แทนผู้ปกครอง  
  นายนพดล  พงศ์รัตนศักดิ์ กรรมการ ผู้แทนศิษย์เก่า 0872911262
  นางรัชนีพร  ล่าหมีน กรรมการ ผู้แทนองค์กรศาสนา  
  นายอรุณ  ติลาเต๊ะ กรรมการ ผู้แทนองค์กรศาสนา  
  นายเล็ก  ชูสกุล กรรมการ ผู้แทนองค์กรชุมชน 0817388043
  นายเจตกร  หวันสู กรรมการ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  นายชัยยศ  รัตนมหันต์ กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ 074701576
  นายสุวรรณ  เล่งเจ๊ะ กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ 074734086,0894667199
  นายทศพล  จิรศิริมาศ กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ 0873945464
  นายสมศักดิ์  บูสู กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ  
  นายวรพจน์  จิรศิริมาศ กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ 0896884428
  ด.ต.อรุณ โอมณี กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ 0872942294
  นายปริญญา  ดำเต๊ะ กรรมการและเลขานุการ(ผู้อำนวยการโรงเรียน) 0872951643

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 03:42:09 น.

โรงเรียนอนุบาลละงู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล โทรศัพท์: 074-701618 อีเมล์: anu.ban2012@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: Manit Chamchoi โทรศัพท์: 0869570626 อีเมล์: arin22666@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]