โรงเรียนอนุบาลละงู
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 •  

  1. นางสาวหทัยวรรณ  จันทรปิฎก ประธานนักเรียน
  2.  นายพิชญุตย์  อุสมา รองประธานนักเรียน คนที่ 1
  3.  เด็กหญิงสิรินาถ  ศรีนาค รองประธานนักเรียน คนที่ 2
  4.  เด็กหญิงราชาวดี  เดชพิชัย กรรมการฝ่ายวิชาการ
       ครูมิตร  รักษะโบ๊ะ ที่ปรึกษา
  5.  เด็กชายมุสลีน  หนูวงศ์ กรรมการฝ่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
       ครูบีบีสัยมา  โต๊ะยิ ที่ปรึกษา
  6.  เด็กหญิงอารยา  ทุมมาลี กรรมการฝ่ายอนามัย
       ครูสุภาภรณ์  เกื้อเส้ง ที่ปรึกษา
  7.  นายพิชญุตย์  อุสมา กรรมการฝ่ายนันทนาการ
       ครูจรัสพงศ์  คงช่วย ที่ปรึกษา
  8.  เด็กหญิงอุไรวรรณ  เมืองแก้วกุน กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
       ครูธเนศ  เรืองสกุล ที่ปรึกษา
  9.  เด็กชายอัสรี  โต๊ะหลง กรรมการฝ่ายจริยธรรม
       ครูอารอบ  จินดารัตน์ ที่ปรึกษา
   
   
     
   
     

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 03:42:09 น.

โรงเรียนอนุบาลละงู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล โทรศัพท์: 074-701618 อีเมล์: anu.ban2012@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: Manit Chamchoi โทรศัพท์: 0869570626 อีเมล์: arin22666@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]