โรงเรียนอนุบาลละงู
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
 


  • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  •  

               โรงเรียนอนุบาลละงู  เป็นสถานศึกษาที่พัฒนาคุณภาพนักเรียน ครบทุกด้าน ทั้งทักษะวิชาการ  ทักษะอาชีพ  ทักษะชัวิต มีคุณธรรม  จริยธรรม หลักธรรมทางศาสนา  มีทักษะในศตวรรษที่ 21 สุนทรียภาพ  สุขภาพอนามัย  ให้ผู้เรียนเป็นพลเมืองที่สมบูรณ์ของสังคม  ประเทศชาติ  ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ภายในปี 2564 


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 03:42:09 น.

โรงเรียนอนุบาลละงู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล โทรศัพท์: 074-701618 อีเมล์: anu.ban2012@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: Manit Chamchoi โทรศัพท์: 0869570626 อีเมล์: arin22666@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]