โรงเรียนบ้านไสใหญ่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
ประวัติโรงเรียนบ้านไสใหญ่

 

 

ข้อมูลทั่วไป

          ชื่อโรงเรียนบ้านไสใหญ่  ที่ตั้ง หมู่ที่ 1  ตำบลกำแพง  อำเภอละงู  จังหวัดสตูล  สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล   โทร. 074-701249    โทรสาร –

e-mail : bsy.stn@obec.go.th     website  -   เปิดสอนระดับชั้น  อนุบาล 1  ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6  เนื้อที่  7  ไร่  3  งาน  31  ตารางวา    เขตพื้นที่บริการ  2  หมู่บ้าน  คือ  หมู่บ้านควนไสน และหมู่บ้านไสใหญ่  ทั้ง 2  หมู่บ้านตั้งอยู่ใน   หมู่ที่ 1 ตำบลกำแพง  อำเภอละงู  จังหวัดสตูล

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

โรงเรียนบ้านไสใหญ่ก่อตั้งเมื่อ  พ.ศ.2482  โดยนายอำเภอร่วมมือกับราษฎร ตั้งอยู่หมู่ที่  1  ตำบลกำแพง   อำเภอละงู   จังหวัดสตูล       จัดสร้างอาคารเรียนชั่วคราวขนาด  6Í8  เมตร  ซึ่งมีนายหาก  สวาหลัง  เป็นผู้บริจาคที่ดินเป็นจำนวน  21  ไร่  3  งาน   เลยใช้ชื่อ “โรงเรียนบ้านโกตา 2”  มีนายเปลี่ยน   เศรษฐพันธ์     เป็นครูใหญ่คนแรก  เปิดทำการสอนชั้น  ป.1 - ป.2  และทำการสอนเพียงคนเดียว

          ปี  พ.ศ. 2484 - 2489               ได้มีการเปลี่ยนแปลงครูใหญ่ตามลำดับ  คือนายขำ  ชูสกุล, 

นายสำรอง  รัตนดิลก  ณ  ภูเก็ต  และนายดำรง  สุวรรณดารา

          ปี  พ.ศ. 2489    ราษฎรได้ร่วมแรงกันจัดสร้างอาคารเรียนชั่วคราว  ขนาด  6 Í 8  เมตร   ขึ้นมาอีก  1  หลัง  และทำการเปิดสอนเพิ่มเป็น  ป.1 - ป.4

          ปี  พ.ศ. 2491 – 2495     ได้มีการเปลี่ยนแปลงครูใหญ่อีกตามลำดับ  คือ  นายปลื้ม  ศรีหิรัญ  และนายดนตร์  เนาวเกตุ  ในส่วนของการปรับปรุงพัฒนาด้านอาคารเรียนสภาพแวดล้อมดีขึ้นเป็นลำดับ

          ปี  พ.ศ. 2506           ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ  001  กรมสามัญ  ขนาด  2  ห้องเรียน  จำนวน  1  หลัง เป็นเงิน  60,000  บาท  และต่อมาได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ  ป1 ข.    ขนาด  2  ห้องเรียน    รวมทั้งหมดในขณะนั้นอาคารเรียนจำนวน  4  ห้องเรียน  และมีนายสำราญ   ลิ่มวิริยะกุล   ดำรงตำแหน่งครูใหญ่  ตั้งแต่วันที่  15  กันยายน  2506

          ปี  พ.ศ.2512  ทางราชการได้ย้ายโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอละงู  “โรงเรียนกำแพงวิทยา”     มาอยู่ในที่ดินของโรงเรียนบ้านไสใหญ่  และใช้งบประมาณของกองสลากกินแบ่งรัฐบาล  เป็นเงินจำนวน  156,545  บาท  จัดซื้อที่ดินแปลงใหม่จำนวน  7  ไร่  4  งาน  63  ตารางวา  พร้อมจัดสร้างอาคารเรียนแบบ  008  ขนาด  4  ห้องเรียน  จำนวน  1  หลัง  ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของถนน  สตูล - ตรัง  คนละฟากถนนจากที่ดินเดิม

          ปี  พ.ศ. 2514  โรงเรียนบ้านไสใหญ่ได้ย้ายมาอยู่ที่แห่งใหม่

          ปี  พ.ศ. 2516 นายแดง ปานแจ่ม ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ และได้งบประมาณก่อสร้างส้วม 4 ที่นั่ง

 

 

 

2.

 

ปี  พ.ศ. 2517  นายโสภณ  จิช้อง  ได้บริจาคที่ดินให้ทางโรงเรียนจำนวน  2  ไร่  3  งาน  70  ตารางวา  และได้แต่งตั้งให้ลูกจ้างประจำตำแหน่งนักการภารโรง

          ปี  พ.ศ. 2521 - 2527  ได้รับงบประมาณก่อสร้างโรงฝึกงาน  แบบกรมสามัญ จำนวน  1  หลัง  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ  สปช.  103/26  ขนาด 3 ห้องเรียน  จำนวน  1  หลัง

          ปี  พ.ศ.2527  ทางโรงเรียนได้มีการปรับปรุงตำแหน่งของผู้บริหาร  เป็นตำแหน่งอาจารย์ใหญ่  โดยมีนายเมธี   นองมณี  ดำรงตำแหน่งเป็นคนแรก

ในส่วนของพื้นที่  มีที่ดิน  จำนวน  2  แปลง  คือ  แปลงที่  1  มีเนื้อที่  7  ไร่  3  งาน  21  ตารางวา  เป็นที่ตั้งอาคารเรียนและอาคารประกอบอยู่ในขณะนี้        และแปลงที่  2  มีเนื้อที่  2  ไร่  3  งาน  70  ตารางวา  ซึ่งอยู่ทางด้านหลังของแปลงที่  1  ระยะห่างประมาณ  4  เมตร  ยังไม่มีสิ่งปลูกสร้างที่ถาวร  รวมแล้วโรงเรียนบ้านไสใหญ่มีที่ดินโรงเรียนมีเนื้อที่ทั้งหมด  10  ไร่  3  งาน  1  ตารางวา

ปัจจุบันโรงเรียนบ้านไสใหญ่  เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่  1  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  6 รวม  2  ระดับการศึกษา  คือ  ระดับก่อนประถมศึกษา  และระดับประถมศึกษาและเป็นโรงเรียนในโครงการอื่นๆ  ซึ่งเป็นโครงการพิเศษ  ดังนี้

  1. โรงเรียนในโครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาหมู่บ้านในเขตชนบท  ( กศ.พช. )
  2. โรงเรียนในโครงการเฝ้าระวังทันตสุขภาพ
  3. โรงเรียนในโครงการปฏิรูปการศึกษา
  4. โรงเรียนในโครงการโรงเรียนสีขาว
  5. โรงเรียนในโครงการส่งเสริมสุขภาพ

ปี  พ.ศ.2553 – ปัจจุบัน  มี นางสาวสุขศิริ   ไตรสกุล  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2017-06-30 08:50:41 น.

นางสาวสุขศิริ ไตรสกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านไสใหญ่

นางมะลิ จันมา
นางธนัชญา ลีลานนท์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

922
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านไสใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล โทรศัพท์: 074-701249 อีเมล์: bsy.stn@obec.go.th
เว็บมาสเตอร์:: นุชนารถ ยาบาจิ โทรศัพท์: 0869683047 อีเมล์: nootchanart111@windowslive.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]