โรงเรียนบ้านทุ่งสภากาชาดอุปถัมภ์ 2550
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
 


 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์

  “ บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม พัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน จัดสภาพแวดล้อมให้น่าอยู่ มุ่งสู่สุขภาพที่ดี มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายใช้คุณธรรมนำชีวิต ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”

  ปรัชญา
  ความรู้   คู่คุณธรรม   นำชีวิต

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 03:42:09 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสิริ เด็นเบ็น
 • แนะนำบุคลากร

 • นายอินหยัส สุติก

 • นางมาริสา รังสรรค์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,764
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านทุ่งสภากาชาดอุปถัมภ์ 2550 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล โทรศัพท์: อีเมล์: bantung2550@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สุปราณี ดาแล่หมัน โทรศัพท์: 0872968601 อีเมล์: Supranee8601@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]