• วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์
   

                          โรงเรียนกันตังพิทยากร จัดการศึกษามุ่งพัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล
                เน้นกิจกรรมสร้างสรรค์ ปลูกฝังคุณธรรมยั่งยืน ภายในปี 2560

   

  ปรัชญาโรงเรียน
                       มุ่งศิษย์เป็นคนดี  มีปัญญา  ดำรงสุขในสังคม  นิยมไทย


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 14:07:53 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายภิญโญ จินตนปัญญา
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายชุบ สุขการัณย์
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายสุรเชษฐ สองรักษ์
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายสุนทร เพ็ชร์พราว
 • แนะนำบุคลากร

 • นายจารึก ยกถาวร

 • นายสุริยา หมันหนุนสถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,836
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนกันตังพิทยากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 โทรศัพท์: 075251100 อีเมล์: kantangpits@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ปรียะวัฒ เลิศภูวิวัฒน์ โทรศัพท์: 0846254336 อีเมล์: preyawat@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]