• คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข

   

  1.        นายพงษ์ศักดิ์         สุกใส                ผู้ทรงคุณวุฒิ               ประธานกรรมการ

  2.        นายประสิทธิ์         สิทธินันทพันธ์     ผู้ทรงคุณวุฒิ               กรรมการ

  3.        เรือเอกอรุณ          ธัญญพันธ์           ผู้ทรงคุณวุฒิ               กรรมการ

  4.        ผศ.พิเศษ แสวง       ภูศิริ                ผู้ทรงคุณวุฒิ                กรรมการ

  5.        นายประวิทย์           พันธุ์ไพโรจน์   ผู้ทรงคุณวุฒิ               กรรมการ

  6.        นายปฐมพงธ์         ศิริพันธ์            ผู้ทรงคุณวุฒิ                กรรมการ

  7.        นายโสมนัส           สุทธินนท์         ผู้ทรงคุณวุฒิ                กรรมการ

  8.        นางนงคราญ       รัตนบุษยากร      ผู้แทนครู                   กรรมการ

  9.        นายสมศักดิ์          หางาน            ผู้แทนผู้ปกครอง            กรรมการ

  10.    นายพรชัย            ช่วยอินทร์        ผู้แทนศิษย์เก่า              กรรมการ

  11.    นางอารี     ขวัญศรีสุทธิ์            ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กรรมการ

  12.    นางปิยะวรรณ       บุุญพัฒนานนท์    ผู้แทนองค์กรชุมชน        กรรมการ

  13.    พระครูโกศลสุตกิจ                      ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์       กรรมการ

  14.    พระมหาธวัชชัย      จารุวณ.โณ       ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์       กรรมการ

  15.    ผู้อำนวยการโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข  กรรมการและเลขานุการ

               (นายติระ    ไกรเทพ)                 


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2018-06-30 13:55:49 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายติระ ไกรเทพ
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสาวสมร จันทร์รัตน์
 • แนะนำบุคลากร

 • นายสมพงษ์ เกิดรักษ์

 • นายจิรานุวัฒน์ ชูยังสถิติการเข้าเยี่ยมชม

20,952
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 โทรศัพท์: 0-7529-9033 อีเมล์: sawat@srm.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: เกศินี เนาสุวรรณ์ โทรศัพท์: 0862670461 อีเมล์: k_nowsuwan1@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]