• พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • 1. ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานสากล สามารถดำรงชีวิตภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  2. สร้างเสริม พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ
  3. สร้างพลังขับเคลื่อนให้โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพมุ่งสู่สากล
  4. เพิ่มสมรรถนะของโรงเรียนในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2018-06-30 13:55:49 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายติระ ไกรเทพ
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสาวสมร จันทร์รัตน์
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสุขจิต ศรีเปารยะ

 • นางกานดา รักษารักษ์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

20,949
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 โทรศัพท์: 0-7529-9033 อีเมล์: sawat@srm.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: เกศินี เนาสุวรรณ์ โทรศัพท์: 0862670461 อีเมล์: k_nowsuwan1@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]