โรงเรียนปากพะยูน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2
ประวัติโรงเรียนปากพะยูน

 

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนปากพะยูน เริ่มก่อตั้งโดยนายสวัสดิ์    หมวดมณี ศึกษาธิการอำเภอและนายศรีวิทย์  มุตตารักษ์ ศึกษาธิการจังหวัด  จากความร่วมมือของนายถัด   พรหมมานพ สมาชิกสภาผู้แทนราษฏรเป็นผู้เสนอเรื่องราวขอเปิดเป็นโรงเรียนมัธยมวิสามัญขึ้น ในปี พ.ศ. 2940 แต่กระทรวงศึกษาธิการอนุมัติให้เปิด เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2494  โดยรับนักเรียนชาย หญิง เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพียงชั้นเดียวและส่งครูจากโรงเรียนพัทลุง มาทำการสอน 2 คน คือ นายปาน  รัตนวงษ์ ป.ม. นายสมพล   วัชรเสรีกุล ป.ม เป็นครูประจำชั้น วันที่ 4 มิถุนายน 2494 เปิดทำการเรียนวันแรก มีนักเรียนทั้งหมด 45 คน ชาย 33 คน หญิง 12 คน โดยอาศัยเรียนที่โรงเรียนบ้านปากพะยูน ( อนุบาลปากพะยูน ปัจจุบัน )  จัดการเรียนการสอนตามระเบียบกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ปีการศึกษา 2495 โรงเรียนได้โอนเป็นโรงเรียนมัธยมสามัญ สังกัดกองการศึกษาพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการ และได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน จำนวน 250,000  บาท และนำมาซื้อที่ดิน เนื้อนที่ 21 ไร่ ตั้งอยู่บ้านหัวฝาด หมู่ที่ 1 ตำบล ปากพะยูน อำเภอ ปากพะยูน จังหวัดพัทลุง เป็นที่ตั้งโรงเรียนปัจจุบัน

พ.ศ. 2496 อาคารเรียนสร้างใหม่เสร็จ จำนวน 6 ห้องเรียน เป็นอาคารชั้นเดียว จึงย้ายมาอยู่เมื่อวันที่ 9 กรกฏาคม 2496 ปักชื่อโรงเรียนว่า พ.ท. 5 เปิดสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 และเปิดวิชาชีพการตัดเย็บเสื้อผ้า

พ.ศ. 2504 เปลี่ยนแปลงแผนการศึกษาจากการเรียนการสอนโรงเรียนมัธยมสามัญเป็นโรงเรียนประถมศึกษาตอนปลาย เปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-7 ไม่บังคับเรียน

พ.ศ. 2506 เปิดขยายภาคบังคับถึงชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

พ.ศ. 2521 เปลี่ยนแผนการศึกษาแห่งชาติโดยยุบชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 โรงเรียนจึงเปิดรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

ปัจจุบันโรงเรียนตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลปากพะยูน ติดกับถนนสายปากพะยูน - หารเทา มีเนื้อที่ 20 ไร่ 1 งาน 22 ตารางวา จัดการศึกษา 2 ระดับ คือระดับปฐมวัยชั้นอนุบาล1-2และระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6  มีครู 10 คน ไม่มีภารโรง  นักเรียนทั้งหมด 128 คน  มีนายสมพร    จำนงค์ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2015-09-19 09:40:07 น.

นางสาวชมภู อุปการ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ปากพะยูน

นางสาวนภัสสร หมัดระหีม
นางกัลยา บวชเหตุ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,014
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนปากพะยูน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 โทรศัพท์: 074-699059 อีเมล์: pyu93@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สวาท สันหีม โทรศัพท์: 0892942366 อีเมล์: sw2498@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]