โรงเรียนบ้านพน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  นายประสริฐ  ชูสงค์  ประธานกรรมการ

  จ.ส.อ.เดชา  จันทร์เพ็ง   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

  นายวิรัตน์  ชูหว่าง  กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง

  นางเพียรจิต  ดำชื่น  กรรมการผู้แทนครู

  นายประจวบ  นิ่มเพ็ง  กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า

  นายนิกร  มีบุญเอียด  กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน

  นายวิทยา  หนูยิ้ม  กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  นายทิน  ยอแสง  กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์หรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพื้นที่

  นายพยูน  พูลเกตุ  กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-25 02:36:05 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายพยูน พูลเกตุ
 • แนะนำบุคลากร

 • นางผุสดี สุตตะคาร

 • นางอภิญญา คำนวณสถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,755
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านพน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 โทรศัพท์: 074-829901 อีเมล์: banpon1@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: Pussadee Suttakarn โทรศัพท์: 0847471496 อีเมล์: pdud.mam@gtmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]