โรงเรียนบ้านต้นสน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2
 


  • ประวัติโรงเรียน
  • โรงเรียนบ้านต้นสน ตั้งอยู่ หมู่ที่ 4 ตำบล โคกสัก อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง ที่ดินที่ตั้งโรงเรียนปัจจุบัน เป็นที่ดินของราชพัสดุ ให้ใช้เพื่อการศึกษา จำนวน 15 ไร่ โรงเรียนเคยตั้งมาก่อนเมื่อ พ.ศ. 2485 ชื่อว่าโรงเรียนบ้านโคกสว่าง ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2490 ได้ย้ายไปเรียนมัสยิดบ้านวังหลัก อีกสองปีต่อมาได้ย้ายที่ไปเรียนที่โรงเรียนบ้านหูแร่ หมู่ที่ 5 ตำบลท่ามะเดื่อ อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ต่อมาเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2516 ประชาชนได้ตั้งชื่อว่า โรงเรียนบ้านต้นสน ปัจจุบัน โรงเรียนบ้านต้นสน ได้เปิดทำการสอน ตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 10:03:11 น.
  • ผู้อำนวยการโรงเรียน

  • นางจุติมา เส็นหละ
  • แนะนำบุคลากร

  • นายชวลิต ชูเรือง

  • นางนิศาชล มณีพงค์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,919
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านต้นสน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 โทรศัพท์: 074-829920 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: นางวราภรณ์ ช่วยพิชัย โทรศัพท์: 0913179912 อีเมล์: jeaw.warapon2521@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]