โรงเรียนบ้านต้นสน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

  1. ประสาน  ความร่วมมือทุกภาคส่วนจัดการบริหารการศึกษาแบบมีส่วนร่วม

  2. ส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาวะที่ดีตามสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

  3. ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมอย่างยั่งยืน

  4. ส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนมีนิสัยรักการอ่าน

  5. สร้างจิตสำนึกให้นักเรียนรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อม

   

  เป้าประสงค์

  1. ครู  และบุคลากรทางการศึกษา  และองค์กรทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

  2. นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาขั้นปฐมวัย

  3. ครูทุกคนได้รับการส่งเสริมพัฒนาเป็นครูมืออาชีพ

  4. นักเรียนทุกคนมีสุขภาวะที่ดี

  5. นักเรียนทุกคนมีคุณธรรม  จริยธรรมอย่างยั่งยืน

  6. นักเรียนทุกคนมีนิสัยรักการอ่าน

  7. นักเรียนรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น  และสิ่งแวดล้อม


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 10:03:11 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางจุติมา เส็นหละ
 • แนะนำบุคลากร

 • นางนิศาชล มณีพงค์

 • นายชวลิต ชูเรืองสถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,920
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านต้นสน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 โทรศัพท์: 074-829920 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: นางวราภรณ์ ช่วยพิชัย โทรศัพท์: 0913179912 อีเมล์: jeaw.warapon2521@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]