โรงเรียนบ้านต้นสน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก


 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์

  โรงเรียนบ้านต้นสนบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม  สู่การพัฒนาคุณภาพนักเรียนตามมาตรฐานการศึกษา  มุ่งเน้นให้นักเรียนมีสุขภาวะที่ดี  มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีนิสัยรักการอ่าน  มีจิตสำนึก  รักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น  และสิ่งแวดล้อม  สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

   

  ปรัชญา

  การศึกษาเพื่อพัฒนาชีวิตและสังคม

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2018-06-05 11:15:42 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางจุติมา เส็นหละ
 • แนะนำบุคลากร

 • นางนงพะงา สมุหเสนีโต

 • นายชวลิต ชูเรืองสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,307
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านต้นสน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 โทรศัพท์: 074-829920 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: นางวราภรณ์ ช่วยพิชัย โทรศัพท์: 062-0735133 อีเมล์: jeaw.warapon2521@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]