โรงเรียนควนขนุน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
  • ประวัติโรงเรียน
 • โรงเรียนควนขนุน

  เดิมเป็นโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดกองการศึกษาพิเศษ กรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการตั้งขึ้นเมื่อ พ .ศ. 2498

  ที่โรงเรียนบ้านควนขนุนอำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง โดยนายสิลาชถาวโรจน์ เป็นผู้ก่อตั้งและนายเพียร สุวรรณเทพ เป็นครูใหญ่คนแรก 

  พ.ศ. 2500 ได้ย้ายมาตั้งที่โรงเรียนบ้านไสยาว หมู่ที่ 9   ตำบลโตนดด้วน และได้เปลี่ยนสังกัดจากกองการประถมศึกษา

  เป็นกองการมัธยมศึกษากรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ   โดยใช้ชื่อ “ โรงเรียนควนขนุน ”   เปิดสอนหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พ.ศ. 2524 

  ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย    ตามหลักสูตรจนถึงปัจจุบัน   โรงเรียนควนขนุนตั้งอยู่ที่บ้านไสยาว เลขที่ 145 หมูที่ 9 ตำบลโตนดด้วน อำเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93110  ปัจจุบัน เปิดสอนระดับ ม.1-ม.6  

  หมายเลขโทรศัพท์ 0 – 7468 – 1773 โทรสาร 0 7468 –2142


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 14:38:26 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสาวภิรัญญา อินถิติ
 • แนะนำบุคลากร

 • นายจุมพฏ มาแก้ว

 • นางสุภา สมุหเสนีโตสถิติการเข้าเยี่ยมชม

8,491
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนควนขนุน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 โทรศัพท์: 074-681773 อีเมล์: chokchai@kkn.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: ภัสรัญช์ภร จินา โทรศัพท์: 061-8945641 อีเมล์: pornthananut29@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]