โรงเรียนควนขนุน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
กิจกรรมเด่น
ประวัติโรงเรียนควนขนุน

 

โรงเรียนควนขนุน

เดิมเป็นโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดกองการศึกษาพิเศษ กรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการตั้งขึ้นเมื่อ พ .ศ. 2498

ที่โรงเรียนบ้านควนขนุนอำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง โดยนายสิลาชถาวโรจน์ เป็นผู้ก่อตั้งและนายเพียร สุวรรณเทพ เป็นครูใหญ่คนแรก 

พ.ศ. 2500 ได้ย้ายมาตั้งที่โรงเรียนบ้านไสยาว หมู่ที่ 9   ตำบลโตนดด้วน และได้เปลี่ยนสังกัดจากกองการประถมศึกษา

เป็นกองการมัธยมศึกษากรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ   โดยใช้ชื่อ “ โรงเรียนควนขนุน ”   เปิดสอนหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พ.ศ. 2524 

ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย    ตามหลักสูตรจนถึงปัจจุบัน   โรงเรียนควนขนุนตั้งอยู่ที่บ้านไสยาว เลขที่ 145 หมูที่ 9 ตำบลโตนดด้วน อำเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93110  ปัจจุบัน เปิดสอนระดับ ม.1-ม.6  

หมายเลขโทรศัพท์ 0 – 7468 – 1773 โทรสาร 0 7468 –2142

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2018-03-28 10:26:57 น.

นางสาวภิรัญญา อินถิติ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ควนขนุน

นางอารีย์ สุขนวล
นางลำใย มณีรัตน์

ประกาศผลผู้ที่ผ่านการทดสอบ
ผลงานนักเรียน

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

4,912
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนควนขนุน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 โทรศัพท์: 074-681773 อีเมล์: chokchai@kkn.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: chokchai malamai โทรศัพท์: 0873922338 อีเมล์: malamaitiger30@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]