โรงเรียนควนขนุน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
  • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนควนขนุน

  ๑.ผศ.ดร.สุรศักดิ์       คชภักดี              ผู้ทรงคุณวุฒิ                  ประธานกรรมการ

  ๒.นายโชคชัย          เสนเผือก            ผู้แทนผู้ปกครอง                        กรรมการ

  ๓.นางละออง            คงฤทธิ์                   ผู้แทนครู                                กรรมการ

  ๔.นางบุญทิพย์         บุญรอด                  ผู้แทนองค์กรชุมชน               กรรมการ

  ๕.นายวรจิต              สายแก้ว      ผู้แทนองค์กรปกครองท้องถิ่น           กรรมการ

  ๖.นายสมพร              กิตติอุดมพร              ผู้แทนศิษย์เก่า                     กรรมการ

  ๗.พระครูวิจิตรกิจจาภรณ์                           ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์              กรรมการ

  ๘.นายสมพงศ์           ขำตรี                        ผู้แทนองค์กรศาสนา             กรรมการ

  ๙.ผศ.ดวงจิต             แก้วอุบล                  ผู้ทรงคุณวุฒิ                         กรรมการ

  ๑๐.นางวิไลรัตน์        นิ่มละมัย                   ผู้ทรงคุณวุฒิ                          กรรมการ

  ๑๑.นายบุญเลื่อง      บุญหนูกลับ              ผู้ทรงคุณวุฒิ                          กรรมการ                               

  ๑๒.นายพิทักษ์          พวงมณี                    ผู้ทรงคุณวุฒิ                          กรรมการ

  ๑๓.นายสมชาย         อินปาน                    ผู้ทรงคุณวุฒิ                           กรรมการ

  ๑๔.นายเด่น               เทพกล่ำ                  ผู้ทรงคุณวุฒิ                           กรรมการ

  ๑๕.นายประภาส          พรหมแก้ว    ผู้อำนวยการโรงเรียน     กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 14:38:26 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสาวภิรัญญา อินถิติ
 • แนะนำบุคลากร

 • นางพรพิมล ฤทธิ์เลื่อน

 • นางสโรชา มาแดงสถิติการเข้าเยี่ยมชม

8,514
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนควนขนุน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 โทรศัพท์: 074-681773 อีเมล์: chokchai@kkn.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: ภัสรัญช์ภร จินา โทรศัพท์: 061-8945641 อีเมล์: pornthananut29@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]