โรงเรียนควนขนุน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
 


 • การเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโคโรนา (COVID-19)
 •       มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ กระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ จัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 เพิ่ม 6 ช่องทางเรียนออนไลน์ รับชมการเรียนการสอนทางไกล (DLTV) โดยสามารถรับชมผ่านทางช่องทีวีดิจิตอล เริ่มออกอากาศวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 
          โรงเรียนควนขนุนขอประชาสัมพันธ์การเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโคโรนา (COVID-19)

   

                              

  6 ช่องทางเรียนออนไลน์
  รับชมการเรียนการสอนทางไกล (DLTV)

        1. ทีวีดิจิทัล ช่อง 37-51
        2. ทีวีดาวเทียม Ku-Band ช่อง 186-200
        3. ทีวีดาวเทียม C-Band ช่อง 337-351
        4. เว็บไซต์ dltv.ac.th
        5. ผ่านมือถือ ดูในแอพพลิเคชั่น : DLTV / โหลด 
  Play Store หรือ App Store

        6. ช่องยูทูป : DLTV 1 – DLTV 12 / youtube.com/channel                                                                                       


  ลิงค์ เรียนออนไลน์ DLTV

     มัธยมศึกษาปีที่ 1 : dltv.ac.th/DLTV7
     มัธยมศึกษาปีที่ 2 : dltv.ac.th/DLTV8
     มัธยมศึกษาปีที่ 3 : dltv.ac.th/DLTV9
     มัธยมศึกษาปีที่ 4 : dltv.ac.th/DLTV13
     มัธยมศึกษาปีที่ 5 : dltv.ac.th/DLTV14
     มัธยมศึกษาปีที่ 6 : dltv.ac.th/DLTV15

           

  ช่วงเวลารับชมการเรียนออนไลน์

     ประถม/มัธยม
     ช่วงเวลา ชมสด : 08.30 – 13.30 น.

     ย้อนหลัง : รอบ 1 = 14.30 น. | รอบ 2 = 20.30 น.          

   

  ดูทั้งหมด www.dltv.ac.th/channels/tv

 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนควนขนุน

  1. นายสมชาย         มณีรัตน์        ผู้ทรงคุณวุฒิ                ประธานกรรมการ
  2. นายพรเลิศ          มานันตพงศ์   ผู้แทนผู้ปกครอง                     กรรมการ
  3. นายกิติพงษ์        ทีปะปาล       ผู้แทนครู                              กรรมการ
  4. นายวิกรม           มัชฌิมวงศ์     ผู้แทนองค์กรชุมชน                  กรรมการ
  5. นายสุทธิ            ชูทอง       ผู้แทนองค์กรปกครองท้องถิ่น          กรรมการ
  6. นายพิเชษฐ์        สุขแก้ว          ผู้แทนศิษย์เก่า                       กรรมการ
  7. พระครูศาสนกิจจาทร                ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์                 กรรมการ
  8. พระครูโสภณกิตยาทร               ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์                 กรรมการ
  9. นายเปรม            แก้วบริสุทธื์    ผู้ทรงคุณวุฒิ                         กรรมการ
  10. นายโชคชัย        เสนเผือก      ผู้ทรงคุณวุฒิ                         กรรมการ
  11. นายเด่น            เทพกล่ำ       ผู้ทรงคุณวุฒิ                        กรรมการ
  12. นายประสบผล     ทองมาก       ผู้ทรงคุณวุฒิ                        กรรมการ
  13. นายสมชาย        จุลพูน          ผู้ทรงคุณวุฒิ                         กรรมการ
  14. นายวรจิต          สายแก้ว        ผู้ทรงคุณวุฒิ                         กรรมการ
  15. นางสาวภิรัญญา   อินถิติ     ผู้อำนวยการโรงเรียน     กรรมการและเลขานุการ   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-10 14:41:02 น.

โรงเรียนควนขนุน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 โทรศัพท์: 074-681773 อีเมล์: chokchai@kkn.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: kesorn malamai โทรศัพท์: 0814289787 อีเมล์: kesorndet@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]