โรงเรียนปัญญาวุธ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
ระบบปัจจัยพื้นฐานเด็กยากจน
ศุนย์คอมพิวเตอร์
แบบประเมินผลกิจกรรม

กิจกรรมระชุมผู้ปกครอง
กิจกรรมไหว้ครู 60
กิจกรรม DLIT
กิจกรรมกีฬาสี 2560

 

ศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้
ประวัติโรงเรียนปัญญาวุธ

 

ชื่อสถานศึกษา : โรงเรียนปัญญาวุธ( Panyawut School)


ผู้ก่อตั้งโรงเรียน : พระครูวิจิตรปัญญาทร
 

วันสถาปนาโรงเรียน : 15 เมษายน 2525

 

คติพจน์ของโรงเรียน :
 
ปญฺญา นรานํ รตตนํ
 
ปัญญาเป็นแสงสว่างแห่งนรชน
 
สีประจำโรงเรียน :

สีน้ำเงิน หมายถึง ความหนักแน่น ความเป็นผู้มีคุณธรรม ความเป็นผู้รู้จริง
 
สีแดง หมายถึง ความกล้าหาญ ความเสียสละ ความเปิดเผยตรงไปตรงมา
 
อักษรย่อโรงเรียน : ป.ว.
 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2017-07-30 14:00:09 น.

นายนิกร แสงเกื้อหนุน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ปัญญาวุธ

นางสาววิลารัศม์ รักธรรม
นางสาวสำรวย วงศ์มุณีวร

วิลารัศมิ์ รักธรรม Games

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

6,526
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนปัญญาวุธ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 โทรศัพท์: 074-643209 อีเมล์: pw_pan@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: rassami raktham โทรศัพท์: 074-643209 อีเมล์: jeena2457@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]