โรงเรียนปัญญาวุธ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
 


 • สื่อเทคโนโลยี
 • Google classroom
 • คณะกรรมการนักเรียน
 • นายภูชิต  เรืองแดง  ประธาคณะกรรมการนักเรียน

  นายพันกร  มั่นคง  รองประธาน

  นายพัฒนพงศ์  เขียดนิล รองประธาน

  นายตะวัน  คงหนู  เลขานุการ

  น.ส.นุชรินทร์ อินทร์สุวรรณ ผู้ช่วยเลขานุการ

  นายสรวิชญ์  เนาวกูล ประชาสัมพนธ์

  น.ส.พิชาภรณ์  พรหมบุญแก้ว ประชาสัมพนธ์

  น.ส.อรวี เนียมเกลี้ยง เหรัญญิก

  น.ส.ชลธิชา  สุทอง เหรัญญิก

  น.ส.ภัคจิรา เอียดมุสิก กรรมการนักเรียน

   

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-08-06 15:30:55 น.

โรงเรียนปัญญาวุธ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 โทรศัพท์: 074-643209 อีเมล์: schpanyawut@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: rassami raktham โทรศัพท์: 074-643209 อีเมล์: jeena2457@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]