โรงเรียนปัญญาวุธ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
 
 • ศุนย์คอมพิวเตอร์
 • Games

 • แบบประเมินผลกิจกรรม
 • กิจกรรมระชุมผู้ปกครอง
  กิจกรรมไหว้ครู 60
  กิจกรรม DLIT
  กิจกรรมกีฬาสี 2560

   


 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์     ภายในปี ๒๕๕๘ โรงเรียนปัญญาวุธ

   จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

   สู่มาตรฐานสากล ภายใต้การมีส่วนร่วม ผู้เรียนมีความรู้

  คู่คุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง บนพื้นฐานความเป็นไทย

  ปรัชญาประจำโรงเรียน   

                    ศีลธรรมเก่งกล้า   พลานามัยดี 

                         วิชาเลิศ   เชิดชูงาน   บริการสังคม

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2017-07-30 14:00:09 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายนิกร แสงเกื้อหนุน
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวนิตยา อนุวัฒนวงค์

 • นางสาวบุญญา พัฒนพงศ์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

7,468
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนปัญญาวุธ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 โทรศัพท์: 074-643209 อีเมล์: pw_pan@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: rassami raktham โทรศัพท์: 074-643209 อีเมล์: jeena2457@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]