โรงเรียนบ้านสระมาลา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 •               - พันธกิจ

  1.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษา

  2.  พัฒนาการเรียนรู้ให้ก้าวทันประชาคมอาเซียน

  3.  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา

  4.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

               - เป้าหมาย 

  1.  ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

  2.  ครูและผู้เรียนมีพัฒนาการเรียนรู้ที่ก้าวทันประชาคมอาเซียน

  3.  ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา

  4.  ผู้เรียนน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 09:43:34 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางรจนา เจ๊ะแว
 • แนะนำบุคลากร

 • นางยามีละห์ กองข้าวเรียบ

 • นางสาวพิรตา แวดือรามันสถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,877
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านสระมาลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 โทรศัพท์: 0-7346-1267 อีเมล์: samala52@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางแวสาลีฮะ ตูหยง โทรศัพท์: 0862881557 อีเมล์: samala52@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]