โรงเรียนบ้านสระมาลา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
 


  • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  •  วิสัยทัศน์

    โรงเรียนบ้านสระมาลา มีการบริหารแบบประชารัฐ จัดการศึกษาให้ก้าวทันประชาคมอาเซียน ยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ

    ปรัชญาของโรงเรียน

    “การศึกษา  คือ  การพัฒนาชีวิต”


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 09:43:34 น.

โรงเรียนบ้านสระมาลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 โทรศัพท์: 0-7346-1267 อีเมล์: samala52@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางแวสาลีฮะ ตูหยง โทรศัพท์: 0862881557 อีเมล์: samala52@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]