โรงเรียนชุมชนบ้านตะลุโบะ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติโดยย่อ

            โรงเรียนชุมชนบ้านตะลุโบะ เดิมชื่อโรงเรียนบ้านแบรอจะรัง ต่อมาเปลี่ยนเป็นชื่อโรงเรียนชุมชนบ้านตะลุโบะ เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2520 เปิดสอนครั้งแรกเมื่อ 30 มิถุนายน 2488 ตั้งอยู่ที่ หมู่ 2 ตำบลตะลุโบะ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี มีเนื้อที่ 2 งาเศษ ปลูกก่อสร้างชั่วคราวหลังคามุงจาก ขนาด 2 ห้องเรียน มีนายสมนึก โยกี เป็นครูใหญ่คนแรก

            พ.ศ. 2491 ได้ย้ายมาตั้งที่บ้านนายอับดุลรามัน ลาเต๊ะ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 สร้างอาคารเรียนชั่วคราว มีนายซ่องเหล็ม วานิชลักษณ์ เป็นครูใหญ่

            พ.ศ.2493 ย้ายมาสร้างที่หน่วยเลือกตั้งผู้แทนราษฎร ริมถนนยะรัง ซอย 5 ซึ่งเป็นบริเวณด้านหน้าโรงเรียนปัจจุบัน

            พ.ศ. 2495 ได้ทำการก่อสร้างอาคารไม้กึ่งถาวร ขนาด 2 ห้องเรียนในที่ดินของนายมามะ หะยียูโซะ  และนางแวแอเซาะ  แวสะนอ  ซึ่งได้มอบให้โรงเรียนจำนวน  2 งาน  34 ตารางวา  ต่อมา พ.ศ. 2509 ได้รื้อถอน

            พ.ศ.2509 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ป.1พ 3 ห้องเรียน

            พ.ศ. 2514 นายมามะ  หะยียูโซะ  มอบที่ดินให้อีก  1  งาน  26  ตารางวา ทำให้โรงเรียนมีที่ดิน 2 ไร่ 10 ตารางวา และได้รับงบประมาณ อาคารเรียน 017  ขนาด  4  ห้องเรียน  ในปี 2514  ปี 2519  ต่อเติมอาคาร 017  ขนาด 4 ห้องเรียน

            พ.ศ. 2516 ได้งบประมาณซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1พ

            พ.ศ. 2518 อนามัยอำเภอได้สร้างบ่อน้ำและถังเก็บน้ำ งบประมาณ 6976 บาท และสภาตำบลได้อนุมัติเงินภาษีบำรุงท้องถี่ 3000 บาท ก่อสร้างเสาธง

            พ.ศ. 2519 ได้งบประมาณต่อเติมอาคารเรียน 017 ชั้นล่างเงิน 100,000 บาท

            พ.ศ. 2520 ได้งบประมาณก่อสร้างโรงฝึกงาน เงิน 60,000 บาท และได้รับการแต่งตั้งเป็นโรงเรียนชุมชน ของกรมปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้รับเงินค่าอุปกรณ์ 5,000 บาท เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนชุมชนบ้านตะลุโบะ เมื่อ 26 ธันวาคม 2520

            ได้เข้าโครงการเด็กเล็กของเขตการศึกษา เขต 2 ยะลา 1 ห้องเรียนได้รับเงินค่าวัสดุ อุปกรณ์ 7,000 บาท

            จัดโครงการอาหารกลางวัน ตามแนวกรมปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้รับเงินอุดหนุน ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และทุนหมุนเวียน 5,000 บาท

            ก่อสร้างประตูโรงเรียนจากเงินภาษีบำรุงท้องที่ 3,000 บาท

            2521 ทำป้ายชื่อและซุ้มประตูคอนกรีต ได้รับเงินบริจาคนักเรียนชั้น ป.5 ป.6 สมทบ 500 บาท

            2521 เข้าโครงการเด็กเล็ก เป็นห้องเรียนที่ 2 ได้รับเงินค่าวัสดุ 7,000 บาท

            2522 เข้าโครงการส่งเสริมทางวิชาการ การใช้หลักสูตรประถมศึกษา พ.ศ. 2521 นายพรชัย วัดนากร มอบเครื่องเสียง 1 ชุด เป็นเงิน 1,000 บาท

            2523 ปรับปรุงห้องสมุดเป็นห้องสมุดหมู่บ้าน, จัดสร้างสนามเด็กเล่นชั่วคราว

            2524 เข้าโครงการผู้นำฝ่ายส่งเสริมอนามัย เมื่อ 3 มิถุนายน และ 12 มิถุนายน 2524 เข้าโครงการปรับปรุงประชาธิปไตยในโรงเรียน

            ได้งบประมาณก่อสร้างส้วม แบบ 401 ขนาด 4 ที่นั่งเป็นเงิน 35,000 บาท

            28 ธันวาคม 2525 ได้รับงบประมาณ 240,000 บาท ก่อสร้างอาคารเรียน ป.1ก ขนาด 2 ห้องเรียน

            11 มิถุนายน 2548 ได้เกิดเพลิงไหม้อาคารเรียน แบบ ป.1ก

            พ.ศ. 2550 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคาร เรียน สปช. 2/28 (3 ชั้น 9 ห้องเรียน) 5,410,000 บาท

            พ.ศ. 2551 ได้รื้อถอนอาคารเรียน แบบ ป.1ก ที่ถูกเพลิงไหม้

            พ.ศ. 2552 อาคารเรียน สปช. 2/28 (3 ชั้น 9 ห้องเรียน) ได้ก่อสร้างเสร็จ

            พ.ศ. 2553 ได้รับรับจัดสรรงบประมาณตามโครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปรับปรุงซ่อมแซมส้วม แบบ 401 สร้าง ปี พ.ศ. 2524 แบบ สปช. 601/26 สร้างปี พ.ศ. 2528 แบบ สปช.601/26 สร้างปี พ.ศ. 2531 จำนวน 50,100 บาท


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 01:57:02 น.

โรงเรียนชุมชนบ้านตะลุโบะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 โทรศัพท์: 073-451562 อีเมล์: talubo_school@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวฟารีสัม ซามูดิง โทรศัพท์: 0650531134 อีเมล์: chunk1423@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]