โรงเรียนชุมชนบ้านตะลุโบะ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนชุมชนบ้านตะลุโบะ

  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1

   

  ที่

  ชื่อ - สกุล

  ตำแหน่ง

  ผู้แทนสาขา

  หมายเหตุ

  1

  นายดาโอะ  สาและ   

  ประธานกรรมการ

  ผู้ทรงคุณวุฒิ

   

  2

  นายซับรี  ดอนิ

  รองประธานกรรมการ

  ผู้ทรงคุณวุฒิ

   

  3

  นายอาหมัด  ดอนิ

  รองประธานกรรมการ

  ผู้ทรงคุณวุฒิ

   

  4

  นายสะอารี  เปาะเฮง

  กรรมการ

  ผู้ทรงคุณวุฒิ

   

  5

  นายต่วนเดร์  ต่วนเด็ง

  กรรมการ

  ผู้ทรงคุณวุฒิ

   

  6

  นายมะซูยี  ดอนิ

  กรรมการ

  ผู้ทรงคุณวุฒิ

   

  7

  นางสาวเจ๊ะปูยียัท  เจ๊ะมูซอ

  กรรมการ

  ผู้ทรงคุณวุฒิ

   

  8

  นายอาแว  ลีแซ

  กรรมการ

  ผู้ทรงคุณวุฒิ

   

  9

  นายอับดุลเลาะ  เตะ

  กรรมการ

  ผู้ทรงคุณวุฒิ

   

  10

  นายยาการียา  แวกะจิ

  กรรมการ

  ผู้ทรงคุณวุฒิ

   

  11

  นางสาวมีเนาะ  ลือบานะ

  กรรมการ

  ผู้ทรงคุณวุฒิ

   

  12

  นางสาวซอลีหะ  แวสมายล์

  กรรมการ

  ผู้ทรงคุณวุฒิ

   

  13

  นายสุไลมาน  ลือบานะ

  กรรมการ

  ผู้ทรงคุณวุฒิ

   

  14

  นายสะมะแอ  สะแม กรรมการ

  ผู้ทรงคุณวุฒิ

   

  15

  นายธำรงศักดิ์  ตันนิยม

  กรรมการและเลขานุการ

  ผู้ทรงคุณวุฒิ  
       

   

   

   

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 01:57:02 น.

โรงเรียนชุมชนบ้านตะลุโบะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 โทรศัพท์: 073-451562 อีเมล์: talubo_school@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวฟารีสัม ซามูดิง โทรศัพท์: 0650531134 อีเมล์: chunk1423@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]