โรงเรียนชุมชนบ้านตะลุโบะ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 • คณะกรรมการสภานักเรียน

  1. เด็กชายอารอฟัต           สาและ                     ประธานสภานักเรียน
  2. เด็กหญิงแวนุชฮีดายะห์    แวมามะ                    กรรมการสภานักเรียน
  3. เด็กหญิงรูวัยดา            ดอนิ                        กรรมการสภานักเรียน
  4. เด็กหญิงมารียา            อาแว                       กรรมการสภานักเรียน
  5. เด็กหญิงคอลีหม๊ะ          มะ                          กรรมการสภานักเรียน
  6. เด็กหญิงนูรอ               แวนาแว                    กรรมการสภานักเรียน
  7. เด็กหญิงกามารียะห์       เจ๊ะลี                       กรรมการสภานักเรียน
  8. เด็กหญิงซารีฟะห์          เจะดือราแม                กรรมการสภานักเรียน
  9. เด็กหญิงฮาวาตี            กอแต                      กรรมการสภานักเรียน
  10. เด็กชายต่วนฮามิ           รอยากามาเจาะ           กรรมการสภานักเรียน
  11. เด็กชายอัฟฟาล            ลาแซ                       กรรมการสภานักเรียน
  12. เด็กชายอีรฟาน            ยามา                       กรรมการสภานักเรียน
  13. เด็กชายต่วนอับดุลฮาฟิส    ต่วนเด็ง                  กรรมการสภานักเรียน
  14. เด็นชายดนยา              จอเอาะ                    กรรมการสภานักเรียน
  15. เด็กชายอับดุลบาซิ         ยามา                       กรรมการสภานักเรียน

  16. เด็กชายอับดุลรอนิง        มะแซ                      กรรมการสภานักเรียน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 01:57:02 น.

โรงเรียนชุมชนบ้านตะลุโบะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 โทรศัพท์: 073-451562 อีเมล์: talubo_school@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวฟารีสัม ซามูดิง โทรศัพท์: 0650531134 อีเมล์: chunk1423@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]