โรงเรียนชุมชนบ้านตะลุโบะ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
 


 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 •  

  วิสัยทัศน์( vision)

  โรงเรียนชุมชนบ้านตะลุโบะ  มุ่งจัดการศึกษาโดยได้รับการพัฒนาเป็นสถานศึกษาชั้นนำที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  นักเรียนมีสุขภาพดี   มีคุณธรรม  จริยธรรม   เป็นคนดี คนเก่งและมีความสุข สามารถพัฒนาความรู้ตามสาระของหลักสูตร โดยยุทธศาสตร์รวมพลังพัฒนาสถานศึกษา พัฒนาบุคลากรในองค์กรอย่างต่อเนื่อง สร้างเครือข่ายความร่วมมือ ดำรงไว้บนพื้นฐานของวัฒนธรรมไทย

   

  ปรัชญา

  ความรู้คู่คุณธรรม


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 01:57:02 น.

โรงเรียนชุมชนบ้านตะลุโบะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 โทรศัพท์: 073-451562 อีเมล์: talubo_school@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวฟารีสัม ซามูดิง โทรศัพท์: 0650531134 อีเมล์: chunk1423@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]