โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
 


  • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  •          ภายในปี  2561  โรงเรียนบ้านปะกาฮะรังมีระบบการบริหารจัดการและระบบการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม ส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณภาพเป็นโรงเรียนต้นแบบด้านการจัดการเรียน การสอนอิสลามศึกษา เพี่อความสันติสุข และเตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 09:43:34 น.

โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 โทรศัพท์: 0-7334-8625 อีเมล์: pakaharang@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นาง สารีปะห์ อาษาสุจริต โทรศัพท์: 0942107861 อีเมล์: ัyaandni_11@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]