โรงเรียนบ้านกือยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน

                  โรงเรียนบ้านกือยา  เดิมเรียกว่า  “ โรงเรียนประชาบาล  ตำบลปะกาฮะรัง”  ( บ้านกือยา )  ตั้งอยู่ที่หมู่ที่  3  ต.ปะกาฮะรัง  อ.เมือง  จ .  ปัตตานี  เริ่มสอนเมื่อวันที่  14 ตุลาคม  2482  ( รวม 72  ปี ณ ปัจจุบันนี้ )  ในอดีตเปิดสอนตั้งแต่  ป.1 – ป.4  โดยขุนผดุงปะกาฮะรัง  กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และราษฎรปะกาฮะรัง

  ได้ร่วมกันสร้างอาคารเรียนชั่วคราว  และเปิดทำการสอน ชั้น ป. 1  มีนักเรียนจำนวน  70  คน มีครู 1  คน  โดยมีนายพิศาล  อุสมันบาฮา   เป็นครูใหญ่  การปรับปรุงพัฒนาด้านอาคารเรียนของโรงเรียนบ้านกือยา   มีดังนี้

  ในปี พ.ศ.  2500  ทางโรงเรียนบ้านกือยาได้รับเงินอุดหนุนจากกองการประถมศึกษา  จากคณะครู  และราษฎรได้ร่วมกันบริจาคเพื่อสร้างอาคารถาวร

  ในปี พ.ศ. 2502  ทางโรงเรียนไดรับงบประมาณในการก่อสร้าง  ต่อเติมอาคารเรียนและปรับปรุงห้องเรียน 

  ในปี  พ.ศ. 2511  กรมการปกครองได้จัดสรรเงินค่าที่ดิน  และสิ่งก่อสร้างจำนวนหนึ่ง รวมกับการบริจาคคณะครูจึงสามารถหาซื้อที่ดินเพื่อสร้างอาคารและได้สร้างอาคารจนแล้วเสร็จ ในวันที่ 4 กันยายน  2511

  ต่อมาในปี  พ.ศ.  2541  กรมการปกครองให้งบประมาณ   มาจำนวนหนึ่งเพื่อปรับปรุงอาคารเรียน  ประกอบกับในปี  พ.ศ. 2518  สำนักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ (  สปช. )  จึงสามารถสร้างอาคารเรียนบนที่ดินที่ได้รับบริจาค  จากผู้ใหญ่บ้านหมู่  3  ในขณะนั้น

  ในปี พ.ศ.  2523  ได้มีการโอนสังกัดจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด  กรมการกครอง  ไปยังสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ

  ในปี พ.ศ.  2525 ได้รับงบประมาณ สร้างเรือนเพาะชำ  (  ปัจจุบันได้จำหน่ายแล้ว  )

  ในปี พ.ศ.  2528  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารใหม่

  ในปี พ.ศ.  2540  โรงเรียนบ้านกือยาได้รับการคัดเลือกให้เข้าโรงเรียนปฏิรูปการศึกษาในปีงบประมาณ  2540  ในครั้งนี้โรงเรียนได้รับงบประมาณในการปรับปรุงห้องเรียนเป็นห้องวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการทางภาษา

  ในปี พ.ศ.  2543  ทางโรงเรียนได้ประสบภัยน้ำท่วม  ครุภัณฑ์ห้องวิทยาศาสตร์เสียหาย  ประมาณ  80  เปอร์เซ็นต์  ทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติให้งบประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซม  และจัดหาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม

  ในปี พ.ศ. 2545 โรงเรียนได้งบประมาณ   77,000  บาท เพื่อยกพื้นห้องเรียน ทางโรงเรียนได้ยกพื้นสูงกว่าเดิมโดยเฉลี่ย  50   เซนติเมตร  และห้องวิทยาศาสตร์ยกพื้น  70  เซนติเมตร  พร้อมทั้งปรับปรุงระบบไฟฟ้า  และห้องละหมาด

  ในปลายปี  พ.ศ. 2548  โรงเรียนบ้านกือยาน้ำท่วมสูงมากและได้ท่วมเข้าห้องเรียนซึ่งยกพื้นห้องสูงกว่า 40  เซนติเมตรทางโรงเรียนได้รับความเสียหาย  แต่ทางเขตพื้นที่การศึกษาปัตตานี เขต 1  ได้ให้งบประมาณช่วยจัดซื้อ จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์  ประมาณ  79,000  บาท  แต่ขาดงบประมาณเพื่อซ่อมแซมอาคารที่ได้รับความเสียหาย 

  ต่อมาในปี  พ.ศ.  2549  โรงเรียนได้รับงบประมาณจัดสรรเพื่อปรับปรุงสภาพอาคารเรียนที่เสียหายจากภาวะน้ำท่วมเมื่อปลายปี  2548  เป็นเงินจำนวน  444,200  โดยปรับปรุงซ่อมแซมทั้งสองอาคารเรียน

  ในปี  พ.ศ. 2550   โรงเรียนบ้านกือยาได้ประสบปัญหาถูกลอบวางเพลิงอาคารเรียน  2  ได้รับความเสียหายเกือบทั้งหลัง  รองบประมาณจากต้นสังกัดเพื่อแก้ปัญหาด้านอาคารสถานที่

  ต่อมาวันที่  20  มิถุนายน  2550   โรงเรียนบ้านกือยาได้รับจัดสรรงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ สปช. 105/29  ( 2  ชั้น  ชั้นบน  4  ห้องเรียน  ชั้นล่าง  1  ห้องเรียน  บันไดข้างเดียว  โครงหลังคาเหล็ก  พร้อมรื้อถอน และถมดิน  เป็นเงินจำนวน  3,366,170.63  บาท

  ในปี  พ.ศ.  2551  โรงเรียนได้รับงบกลางจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสร้างรั้ว และประตูโรงเรียน  เป็นเงินจำนวน  715,240  บาท  

  การพัฒนาด้านการศึกษา

  ในปี พ.ศ. 2521 โรงเรียนเปลี่ยนแปลงหลักสูตร จากหลักสูตร  2503 เป็นหลักสูตรประถมศึกษา 2521

  ในปี พ.ศ.  2546  โรงเรียนได้เปลี่ยนแปลงหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544

  ในปีการศึกษา 2553  โรงเรียนได้เปลี่ยนมาใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551 ตั้งแต่วันที่ 16  พฤษภาคม พ.ศ. 2553


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-03-06 13:56:46 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสาวสุณา อิสสาหาก
 • แนะนำบุคลากร

 • นางศิริพร เจ๊ะเล๊าะ

 • นางสาวแวคอลีเยาะ แวสอเฮาะสถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,784
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านกือยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 โทรศัพท์: 0826596569 อีเมล์: kueya99@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: แวนาปีซะห์ อาแว โทรศัพท์: 0876337966 อีเมล์: napeesaharwae@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]