โรงเรียนบ้านสะบารัง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • 1.จัดการศึกษาให้นักเรียนมีคุณภาพและมีมาตรฐานทุกระดับตามหลักสูตร

  2.พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้  พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน   

  3.พัฒนาระบบการจัดการศึกษาโดยทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม

  4.พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก

  5.ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เน้นคุณลักษณะอันพึงประสงค์และอนุรักษ์ความเป็นไทย

  6.ส่งเสริมการดำรงชีวิตร่วมกันในสังคมที่หลากหลายทางวัฒนธรรม  โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 09:43:34 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางนิภา วิศุภกาญจน์
 • แนะนำบุคลากร

 • นางจีรพันธ์ อุ่นอก

 • นางวีรวรรณ เหมือแท่นสถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,955
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านสะบารัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 โทรศัพท์: 0-7334-9385 อีเมล์: sbrschool@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวกมลทิพย์ พิชัยวงศ์ธรรมา โทรศัพท์: 073-349385 อีเมล์: sbrschool@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]