โรงเรียนชุมชนบ้านสะนิง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 •  พันธกิจ

        1 จัดระบบบริหารจัดการศึกษาให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน

        2 พัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน

        3 จัดการศึกษาให้นักเรียนมีคุณภาพตามหลักสูตร  และก้าวทันเทคโนโลยี

        4  ส่งเสริม  สนับสนุน  และเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

        5  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  ในการจัดการศึกษาในสังคมพหุวัฒนธรรม


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 09:43:34 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางวรรณา อุดมศาสตร์สกุล
 • แนะนำบุคลากร

 • นางยัสนีย์ เจ๊ะโด

 • นางแวกรือซง เจ๊ะอุเซ็งสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,471
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนชุมชนบ้านสะนิง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 โทรศัพท์: 0-7334-9049 อีเมล์: saningschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อัมเส๊าะ สาและ โทรศัพท์: 0913163118 อีเมล์: Amsoh1712@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]