โรงเรียนชุมชนบ้านสะนิง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 •  พันธกิจ

        1 จัดระบบบริหารจัดการศึกษาให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน

        2 พัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน

        3 จัดการศึกษาให้นักเรียนมีคุณภาพตามหลักสูตร  และก้าวทันเทคโนโลยี

        4  ส่งเสริม  สนับสนุน  และเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

        5  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  ในการจัดการศึกษาในสังคมพหุวัฒนธรรม


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 09:43:34 น.

โรงเรียนชุมชนบ้านสะนิง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 โทรศัพท์: 0-7334-9049 อีเมล์: saningschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อัมเส๊าะ สาและ โทรศัพท์: 0913163118 อีเมล์: Amsoh1712@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]