โรงเรียนบ้านท่าข้าม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 • 1.เด็กหญิงณัฐชยา ศรีสุวรรณ     ประธานสภานักเรียน

  2. เด็กชายซุลกิฟลี มูดอ              รองประธานสภานักเรียน

  3.เด็กหญิงสุวิมล คำแฝง             รองประธานสภานักเรียน

  4. เด็กหญิงอทิตยา จันทร์ศรี           กรรมการฝ่ายวิชาการ

  5. เด็กหญิงภัททิรา ศักดิ์นุกูล          กรรมการฝ่ายวิชาการ

  6. เด็กชายนภัทร พุฒิยัต                 กรรมการฝ่ายวิชาการ

  7. เด็กชายอิรฟาน สามะ                  กรรมการฝ่ายสถานที่

  8. เด็กชายฮากิม เจะโน๊ะ                 กรรมการฝ่ายสถานที่

  9.เด็กหญิงซูมัยย๊ะ ดาราแม             กรรมการฝ่ายสถานที่

  10. เด็กหญิงนันทวัน ศิริรัตน์           กรรมการฝ่ายสถานที่

  11. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ จันพงค์    กรรมการฝ่ายกิจการนักเรียน

  12. เด็กชายนิวาริด จาราแว            กรรมการฝ่ายกิจการนักเรียน

  13. เด็กหญิงมัสก๊ะ ยูโซ๊ะ                กรรมการฝ่ายกิจการนักเรียน

  14.เด็กหญิงอมามี่ ดอเลาะ             กรรมการฝ่ายกิจการนักเรียน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 09:43:34 น.

โรงเรียนบ้านท่าข้าม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 โทรศัพท์: 0-7349-9021 อีเมล์: krukrit_12@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายกฤษฎา บุญถาวร โทรศัพท์: 0898786927 อีเมล์: krukrit_12@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]