โรงเรียนบ้านนอก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • โรงเรียนบ้านนอกตั้งอยู่หมู่ที่ ๒บ้านเกาะ ตำบลบ้านนอก อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี โรงเรียนบ้านนอกเดิมแยกเป็น๒โรง คือโรงเรียนวัดพรหมประสิทธิ์(วัดเกาะ)หมู่ที่๒และโรงเรียนวัดประจันตคาม(วัดบ้านนอก) หมู่ที่๒ ตำบลบ้านนอก อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี  ทั้งสองแห่งอาศัยศาลาวัดเป็นที่เรียน

  พ.ศ. ๒๔๙๘ ทางราชการได้ยุบรวมโรงเรียนทั้งสองแห่งเข้าด้วยกัน โดยมีนายแย้ม  นิลจันทร์กำนันตำบลบ้านนอกและประชาชนหมู่ที่ ๑,๒และ๓ร่วมกันสมทบทุนจัดซื้อที่ดินในพื้นที่หมู่ที่๒(ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งโรงเรียนในปัจจุบัน)มีพื้นที่ประมาณ  ๒ไร่ ๓ งาน๔๘ตารางวา ราคา ๕,๐๐๐ บาทมอบให้ทางราชการจัดสร้างอาคารเรียนชั่วคราว

  ในปีพ.ศ. ๒๔๙๙ ได้รับงบประมาณจากทางราชการจัดสร้างอาคารเรียน  ป.๑ ก ขนาด ๔ ห้องเรียนในวงเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

  พ.ศ. ๒๕๐๐ เปิดเรียนเป็นทางการโดยตั้งชื่อโรงเรียนว่า โรงเรียนบ้านนอก เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่๔

  พ.ศ. ๒๕๑๒ โรงเรียนได้ขยายการศึกษาภาคบังคับถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๗ โดยคณะครุและประชาชนได้ร่วมมือกันก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวขนาด ๑ ห้องเรียนราคาประมาณ ๔,๐๐๐ บาท นอกจากนี้นายณรงค์  หน่อนิลได้บริจาคที่ดิน ๑ แปลง ราคา ๓,๐๐๐ บาท พร้อมกันนี้ได้รับงบประมาณจากทางราชการให้ก่อสร้างอาคารเรียน แบบ ป.๑ ก ขนาด ๓ ห้องเรียนในวงเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

  ปัจจุบันโรงเรียนบ้านนอกสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๑ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการเปิดทำการสอนตั้งแต่อนุบาล ๑ ถึงชั้นประถมศึกษา    ปีที่๖ มีเขตบริการการศึกษาที่รับผิดชอบคือหมู่ที่๑,๒,๓,๖

  โรงเรียนบ้านนอกตั้งอยู่หมู่ที่ ๒บ้านเกาะ ตำบลบ้านนอก อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี โรงเรียนบ้านนอกเดิมแยกเป็น๒โรง คือโรงเรียนวัดพรหมประสิทธิ์(วัดเกาะ)หมู่ที่๒และโรงเรียนวัดประจันตคาม(วัดบ้านนอก) หมู่ที่๒ ตำบลบ้านนอก อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี  ทั้งสองแห่งอาศัยศาลาวัดเป็นที่เรียน

  พ.ศ. ๒๔๙๘ ทางราชการได้ยุบรวมโรงเรียนทั้งสองแห่งเข้าด้วยกัน โดยมีนายแย้ม  นิลจันทร์กำนันตำบลบ้านนอกและประชาชนหมู่ที่ ๑,๒และ๓ร่วมกันสมทบทุนจัดซื้อที่ดินในพื้นที่หมู่ที่๒(ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งโรงเรียนในปัจจุบัน)มีพื้นที่ประมาณ  ๒ไร่ ๓ งาน๔๘ตารางวา ราคา ๕,๐๐๐ บาทมอบให้ทางราชการจัดสร้างอาคารเรียนชั่วคราว

  ในปีพ.ศ. ๒๔๙๙ ได้รับงบประมาณจากทางราชการจัดสร้างอาคารเรียน  ป.๑ ก ขนาด ๔ ห้องเรียนในวงเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

  พ.ศ. ๒๕๐๐ เปิดเรียนเป็นทางการโดยตั้งชื่อโรงเรียนว่า โรงเรียนบ้านนอก เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่๔

  พ.ศ. ๒๕๑๒ โรงเรียนได้ขยายการศึกษาภาคบังคับถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๗ โดยคณะครุและประชาชนได้ร่วมมือกันก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวขนาด ๑ ห้องเรียนราคาประมาณ ๔,๐๐๐ บาท นอกจากนี้นายณรงค์  หน่อนิลได้บริจาคที่ดิน ๑ แปลง ราคา ๓,๐๐๐ บาท พร้อมกันนี้ได้รับงบประมาณจากทางราชการให้ก่อสร้างอาคารเรียน แบบ ป.๑ ก ขนาด ๓ ห้องเรียนในวงเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

  ปัจจุบันโรงเรียนบ้านนอกสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๑ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการเปิดทำการสอนตั้งแต่อนุบาล ๑ ถึงชั้นประถมศึกษา    ปีที่๖ มีเขตบริการการศึกษาที่รับผิดชอบคือหมู่ที่๑,๒,๓,๖

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 09:43:34 น.

โรงเรียนบ้านนอก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 โทรศัพท์: 0-7349-9532 อีเมล์: Bannokschool2553@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นินูรุลฮูดา แวสามะ โทรศัพท์: 0884896656 อีเมล์: ninuhabibee@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]