โรงเรียนบ้านนอก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • นายมือเซาะ  แฮะ                      ผู้ทรงคุณวุฒิ              ประธานกรรมการ

  นายรณงค์  หน่อนิล                   ผู้แทนชุมชน               กรรมการ

  นางวริศฐา  ศรีสุรัตน์                  ผู้แทนครู                    กรรมการ

  นายมูฮัมมะยูไว  ดอเลาะ            ผู้แทนท้องถิ่น             กรรมการ

  นายมาหามะ   ดือราโอะ             ผู้แทนศาสนา              กรรมการ

  นางจินดา   ผาสุข                       ผู้แทนศิษย์เก่า            กรรมการ

  นางสุนี   อินทกาญจน์                ผู้แทนผู้ปกครอง          กรรมการ

  นางนิ่ม   ศรีสุวรรณ์                    ผู้ทรงคุณวุฒิ               กรรมการ

  นายคำนึง  ดิษฐโรจน์                ผู้อำนวยการโรงเรียน        กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 09:43:34 น.

โรงเรียนบ้านนอก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 โทรศัพท์: 0-7349-9532 อีเมล์: Bannokschool2553@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นินูรุลฮูดา แวสามะ โทรศัพท์: 0884896656 อีเมล์: ninuhabibee@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]