โรงเรียนบ้านนอก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
 


 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์   โรงเรียนบ้านนอกมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา รู้ใช้เทคโนโลยี มีแหล่งเรียนรู้ น้อมนำเชิดชูปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

  ปรัชญา  การศึกษาพัฒนาชีวิต

  คำขวัญ  รู้เวลา รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่คุณธรรม

  เอกลักษณ์  ชุมชนช่วยสอส กระด้งร่อนภูมิปัญญา พัฒนาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

  อัตตลักษณะ   มารยาทงาม สามสะอาด

   

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 09:43:34 น.

โรงเรียนบ้านนอก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 โทรศัพท์: 0-7349-9532 อีเมล์: Bannokschool2553@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นินูรุลฮูดา แวสามะ โทรศัพท์: 0884896656 อีเมล์: ninuhabibee@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]