โรงเรียนมายอ (สถิตย์ภูผา)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2


ประวัติโรงเรียนมายอ (สถิตย์ภูผา)

 

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

โรงเรียนมายอ ( สถิตย์ภูผา ) สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๖๖  เมื่อครั้งสมัยหลวงรัตน์มนตรี เป็นนายอำเภอ  ลักษณะอาคารเรียนแบบ ป.๑ กว้าง  ๖  เมตร   ยาว ๔๒  เมตร  ตัวอาคารเป็นรูปทรงตัวแอล       มีเนื้อที่  จำนวน ๔ แปลง ขนาด  ๘  ไร่ ๓ งาน ๒๐ ตาราวา  ตั้งอยู่เลขที่ ๑๒๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลมายอ อำเภอมายอ   จังหวัดปัตตานี  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๒ โทร ๐๗๓-๔๙๗-๒๘๔  โทรสาร ๐๗๓-๔๙๗-๒๘๔ E-Mail mysatitphupha@hotmail.com Website www.mystp.ac.th          เปิดสอนระดับชั้น อนุบาล ๑  ถึงระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๖  เขตพื้นที่บริการ ๓  หมู่บ้าน  ได้แก่ หมู่ที่ ๑ บ้านมาหยอ  หมู่ที่ ๒ บ้านลาเกาะ  และหมู่ ๓ บ้านปาแย

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2014-05-04 18:29:29 น.

นายภัควัฒน์ พงษ์เดชวัฒนาพร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
มายอ (สถิตย์ภูผา)
นางสาวมยุรา เจ๊ะสุโหลง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
มายอ (สถิตย์ภูผา)

นางสาวจงจิต พรหมจันทร์
นายสุเชษฐ์ เปี่ยมวิทย์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนมายอ (สถิตย์ภูผา) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 โทรศัพท์: 073497284 อีเมล์: mysatitphupha@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายณัฐนันท์ หินอ่อน โทรศัพท์: 0898476596 อีเมล์: krubas@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ