• วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 •             วิสัยทัศน์ (Vision)

              “โรงเรียนบ้านท่าด่านมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีคุณลักษณะชีวิตที่ดี  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีระบบบริหารจัดการที่ดี  โดยมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและผู้เรียนมีคุณภาพพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน”

          


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 09:43:34 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสรรค์สุรางค์ สุไลมาน
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวรอฮานิง ปูเตะ

 • นางอลิษา ดือราแมสถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,780
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านท่าด่าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 โทรศัพท์: 073-420012 อีเมล์: bantadan@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: บุคอรีย์ ยูโซะ โทรศัพท์: 0935780693 อีเมล์: bantadan@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]