โรงเรียนบ้านจาแบปะมิตรภาพที่ 197
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
 


  • คณะกรรมการนักเรียน
  • 1. เด็กชายมูฮำหมัดอามีน    มะดือเระ                ประธานคณะกรรมการสภานักเรียน

    2. เด็กหญิงวันอารีนี    แวปิมล                           รองประธานคณะกรรมการสภานักเรียน

    3. เด็กหญิงรอกีเยาะ    แวหามะ                         เลขานุการ

    4. เด็กหญิงต่วนฮาฟานี    อาแว                          ผู้ช่วยเลขานุการ


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 09:43:34 น.

โรงเรียนบ้านจาแบปะมิตรภาพที่ 197 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 โทรศัพท์: 0946465468 อีเมล์: yayaya71@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวอัฟนาน เจะนิ โทรศัพท์: 0828238128 อีเมล์: afnan.c@yru.ac.th Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]