โรงเรียนบ้านจาแบปะมิตรภาพที่ 197
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

         1. พัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน

          2. จัดการศึกษาให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตร

         3. ส่งเสริม  และพัฒนาการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

         4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการกรศึกษาในสังคมพหุวัฒนธรรม

   

  เป้าประสงค์

         1. โรงเรียนบ้านจาแบปะมิตรภาพที่ 197  มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน

         2. นักเรียนโรงเรียนบ้านจาแบปะมิตรภาพที่ 197  มีมาตรฐานตามหลักสูตร

          3. นักเรียน  ครู  และบุคลากรทางการศึกษามีศักยภาพ  พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

         4. ทุกภาคส่วนในชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 09:43:34 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางเจะรอกายะ มะเซ็ง
 • แนะนำบุคลากร

 • นางนูรีดา อาวัง

 • นางรูฮานีย์ มามะสถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,804
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านจาแบปะมิตรภาพที่ 197 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 โทรศัพท์: 0946465468 อีเมล์: yayaya71@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวอัฟนาน เจะนิ โทรศัพท์: 0828238128 อีเมล์: afnan.c@yru.ac.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]