โรงเรียนบ้านบาโลย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 • รายชื่อประธานและคณะกรรมการนักเรียน

  1.เด็กหญิงพูไดละห์    หมู๊หนา       ประธาน

  2.เด็กหญิงซารีนะห์    ดาหาเล็ง     รองประธาน 1

  3.เด็กหญิงนูรูฟาตีฮะห์   ดือเระ       รองประธาน  2

  4.เด็กหญิงโซเฟีย   วาจิ                เหรัญญิก

  5.เด็กหญิงอารียา   ตาเยะ             เลขา 

  6.เด็กหญิงสารีนา    สาแมาะ         ปฏิคม

  7.เด็กหญิงอีาดาวีญา  หวังนิบิน     กรรมการ

  8.เด็กหญิงฮาลีซา   ดือราแม          กรรมการ

  9.เด็กหญิงฮัสวาณ๊ย์   แมเง๊าะ        กรรมการ

  10.เด็กชายอัซฮาร์   ยาแลกา         กรรมการ

  11.เด็กชายอัซฮาร์   สะแต              กรรมการ

  12.เด็กชายฮาริส   สะแลแม็ง          กรรมการ

  13.เด็กชายอานัส    สาแม็ง            กรรมการ

  14.เด็กหญิงนาอีมะห์      สะแต       กรรมการ

  15.เด็กชายบูคอรี    สาหะ               กรรมการ

  16.เด็กหญิงนูรฮูดา   สะแต              กรรมการ

  17.เด็กชายมูหามะ    เจ๊ะหมะ          กรรมการ

  18.เด็กชายซูเฟียน   เจ๊ะหมะ           กรรมการ

  19.เด็กชายอับดุลบาซิ    เจ๊ะหะ       กรรมการ

                                                                                                                                                            


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 00:11:14 น.

โรงเรียนบ้านบาโลย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 โทรศัพท์: อีเมล์: ban_baloy@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวฮายาตี วาแมดีัซา โทรศัพท์: 0904792122 อีเมล์: ketareen.tee@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]