โรงเรียนบ้านจะรัง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
 


  • ประวัติโรงเรียน
  •  

              โรงเรียนบ้านจะรัง ตั้งอยู่หมู่ที่ ๗ ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ซึ่งที่ดินแปลงนี้กำนันตำบลจะรังร่วมกับชาวบ้านช่วยกันจัดซื้อเป็นเงิน ๓,๐๐๐ บาท และช่วยกันปรับปรุงพื้นที่เป็นที่เรียบร้อย เพื่อมอบเป็นสมบัติของโรงเรียนต่อไป โรงเรียนแห่งนี้มีพื้นที่ ๑ ไร่ ๘๐ ตารางวา อยู่ห่างจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๑ ประมาณ ๓๐ กิโลเมตร

              โรงเรียนได้เริ่มสร้างอาคารหลังแรกแบบ ป.๑ ก จำนวน ๒ ห้องเรียน โดยได้รับงบประมาณจากกระทรวงศึกษาธิการ เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท มีราษฎรในหมู่บ้านมาสมทบแรงงาน การก่อสร้างได้แล้วเสร็จเมื่อเดือนสิงหาคม ๒๕๐๘ และเริ่มเปิดทำการสอนตั้งแต่วันที่ ๖ กันยายน  ๒๕๐๘  โดยมีนายแนม  เกื้อพิทักษ์   ครูโรงเรียนบ้านมะปริง มารักษาการแทนครูใหญ่ มีนักเรียน ๑๘ คน

              ปัจจุบันนี้โรงเรียนบ้านจะรัง ได้เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  รวมทั้งหมด ๘ ห้องเรียน นักเรียนทั้งหมด ๗๗ คน ผู้บริหารสถานศึกษา ๑ คน ครูผู้สอน ๕ คน พนักงานราชการ  ๒ คน และวิทยากรอิสลามศึกษา ๑ คน


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 09:43:34 น.

โรงเรียนบ้านจะรัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 โทรศัพท์: อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: อะห์มัด สามะอาลี โทรศัพท์: 0855874210 อีเมล์: pinang_kb@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]