โรงเรียนบ้านตูเวาะ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
 


  • ประวัติโรงเรียน
  • โรงเรียนบ้านตูเวาะ ก่อตั้งขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2482 ที่บริเวณหมู่บ้านหมู่ 1 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยขุนศิริ อับดุลบุตร ศึกษาธิการอำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี เดิมโรงเรียนตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลจะรัง เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 จำนวน 4 ชั้นเรียน

    โรงเรียนได้เปิดดำเนินการสอนมาจนกระทั่ง พ.ศ. 2486 ได้ย้ายที่เรียนจากมัสยิด หมู่ที่ 4 ไปเรียนอยู่มัสยิดหมู่ที่ 3 บ้านตูเวาะ ต่อมามัสยิดเกิดชำรุดและคับแคบ ประกอบกับไม่ได้ตั้งอยู่ในที่ชุมชน นายเนียม เหมวิเชียร ซึ่งดำรงตำแหน่งครูใหญ่ในขณะนั้น ร่วมกับกำนันตำบลจะรัง ได้ขอบริจาคที่ดิน ของนายอับดุลลาเตะ อูมา จำนวน 3 ไร่ 2 งาน 60 ตารางวา เพื่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวและอาคารเรียนถาวรในเวลาต่อมาและตั้งชื่อว่า "โรงเรียนบ้านตูเวาะ" ปัจจุบัน นายรุสลี  แสงดี ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตูเวาะ ตั้งแต่วันที่ 22 เดือนมกราคม พ.ศ.2562 มาจนถึงปัจจุบัน


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 09:43:34 น.

โรงเรียนบ้านตูเวาะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 โทรศัพท์: 0810985762 อีเมล์: schooltuwoh@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นูรีดา เจะบาการ์ โทรศัพท์: 0801407439 อีเมล์: nuri_nuda@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]