โรงเรียนบ้านหนองแรต
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์

  โรงเรียนบ้านหนองแรต  จัดการศึกษาสามัญควบคู่ศาสนา   ตามแนวทางอัลอิสลามได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน  ด้วยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย  มีการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้  ความสามารถ  นำเทคโนโลยีมาพัฒนาการเรียนรู้  โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ  เพื่อให้เป็นคนดี  คนเก่ง  และมีความสุข  สามารถเข้าร่วมประชาคมอาเซียนในปี  2558

  ปรัชญาของโรงเรียน

    การศึกษาคือการพัฒนาคุณภาพชีวิต


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 09:43:34 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายอนันต์ แวอุมา
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสุวรรณา ชุมทอง

 • นางติหม๊ะเหรียม เวาะเยะสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,450
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหนองแรต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 โทรศัพท์: 0-7332-9040 อีเมล์: nongratschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายอัดนัน สามาณ โทรศัพท์: 0833974130 อีเมล์: adnann4130@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]