โรงเรียนบ้านหนองแรต
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
 


  • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  • วิสัยทัศน์

    โรงเรียนบ้านหนองแรต  จัดการศึกษาสามัญควบคู่ศาสนา   ตามแนวทางอัลอิสลามได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน  ด้วยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย  มีการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้  ความสามารถ  นำเทคโนโลยีมาพัฒนาการเรียนรู้  โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ  เพื่อให้เป็นคนดี  คนเก่ง  และมีความสุข  สามารถเข้าร่วมประชาคมอาเซียนในปี  2558

    ปรัชญาของโรงเรียน

      การศึกษาคือการพัฒนาคุณภาพชีวิต


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 09:43:34 น.

โรงเรียนบ้านหนองแรต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 โทรศัพท์: 0-7332-9040 อีเมล์: nongratschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายอัดนัน สามาณ โทรศัพท์: 0833974130 อีเมล์: adnann4130@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]