โรงเรียนชุมชนบ้านสาบัน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

ประวัติโรงเรียนชุมชนบ้านสาบัน

 

ชื่อสถานศึกษา  โรงเรียนชุมชนบ้านสาบัน  ตั้งอยู่เลขที่ ๔๔/๖  ตำบลสาบัน   อำเภอยะหริ่ง       จังหวัดปัตตานี   รหัสไปรษณีย์  ๙๔๑๕๐    โทรศัพท์    ๐๗๓ – ๔๖๖๗๕๕  โทรสาร   ๐๗๓-๔๖๖๗๕๕   e-mail : Sabanschool@gmail.com    website : http://210.1.20.40/~eme/usersch/

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปัตตานี  เขต ๑  จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่  ๑๗  เดือนสิงหาคม    พ.ศ. ๒๔๗๙    เปิดสอนตั้งแต่ระดับ  อนุบาลปีที่ ๑   ถึงระดับประถมศึกษาปีที่ ๖    เนื้อที่  ๓  ไร่  ๓๑  ตารางวา 

มีเขตพื้นที่บริการ  ๔  หมู่บ้าน  ได้แก่  บ้านสาบัน, บ้านบาลูกา, บ้านตะโละ  และบ้านซีโต๊ะ              

          ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

          โรงเรียนชุมชนบ้านสาบัน  อำเภอยะหริ่ง  จังหวัดปัตตานี  ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ ๓   ตำบลสาบัน

อำเภอยะหริ่ง  จังหวัดปัตตานี   เริ่มสร้างเมื่อวันที่  ๑๗  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๔๗๙   ที่บ้านซีโต๊ะ  

ตำบลสาบัน  เรียกว่า  โรงเรียนประชาชนตำบลสาบัน ๑  นายสง่า   ร่างน้อย  นายอำเภอยะหริ่งเป็นประธานพิธีเปิดโดยใช้สุเหร่าเป็นสถานที่เรียน  ต่อมาทางราชการเห็นว่า สถานที่เรียนเริ่มคับแคบ จึงเกิดสถานที่เรียนอีกแห่งหนึ่งคือที่มัสยิดบ้านตะโละ หมู่ที่ ๒ ตำบลสาบัน  โดยมีนายเฉ้งอิ้น    ฉลองวงศ์  เป็นครูใหญ่  พ.ศ. ๒๔๘๓  ได้ยุบโรงเรียนทั้งสองแห่งเข้าด้วยกัน  นายอาแว    ลาเต๊ะ  กำนันตำบลสาบันพร้อมด้วยประชาชน  ได้จัดสรรที่ดินให้เป็นเอกเทศ  คือ   บริเวณที่ตั้งโรงเรียนในปัจจุบัน  

          ปัจจุบันโรงเรียนชุมชนบ้านสาบัน  เปิดทำการสอน  ตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่  ๑  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขต  ๑  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

          สีประจำโรงเรียน   คือ  สีชมพู  กับ  สีขาว

สีชมพู    หมายความว่า    ความมั่นคง   ความแข็งแรง   ความเข้มแข็ง

สีขาว     หมายความว่า    ความสะอาด   ความบริสุทธิ์

          ฉะนั้น   สีประจำโรงเรียน   มีความหมายว่า  โรงเรียนชุมชนบ้านสาบันได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในโรงเรียน   โดยถือความถูกต้องอย่างบริสุทธิ์

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2014-05-04 18:29:29 น.

นายสุรพงษ์ สาแล่หมัน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ชุมชนบ้านสาบัน

นายบัดรู มือเซาะ
นางสาวอาตีก๊ะ มูซอ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,867
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนชุมชนบ้านสาบัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 โทรศัพท์: 0-7346-6755 อีเมล์: sabanschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: วันมัรยัม วันนาวัน โทรศัพท์: 084-8487714 อีเมล์: nuyae_kah@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]