โรงเรียนชุมชนบ้านสาบัน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • คณะกรรมการสถานศึกษา

  1. นายจรัญ                   เส็นหล๊ะ               ประธานกรรมการ

  2. นางอาซีซ๊ะ                มามะ                   รองประธานกรรมการ

  3. นายสิทธิชัย              เจะเลาะ               กรรมการ

  4. นายอาหามะ             เจะแว                  กรรมการ

  5. นายอาหามะรอยาลี    อาแวกะจิ           กรรมการ

  6. นางรอปิฮ๊ะ                วาโดร์                 กรรมการ

  7. นายหะยีรอยี             สาแม็ง                กรรมการ

  8. นายมูสา                   เจะเลาะ               กรรมการ

  9. นายพงศ์ศักดิ์            ดิษฐสุวรรณ         กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 09:43:34 น.

โรงเรียนชุมชนบ้านสาบัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 โทรศัพท์: 0-7346-6755 อีเมล์: sabanschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: วันมัรยัม วันนาวัน โทรศัพท์: 084-8487714 อีเมล์: nuyae_kah@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]