โรงเรียนบ้านบากง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
 


  • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  •       โรงเรียนบ้านบากงมุ่งจัดการศึกษาอย่างทั่วถึงและเสมอภาค โดยบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและชุมชนมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ มีคุณธรรม และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 09:43:34 น.

โรงเรียนบ้านบากง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 โทรศัพท์: 0898763534 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: Sunainee Awae โทรศัพท์: 0897376165 อีเมล์: a_nanee@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]