โรงเรียนบ้านยามูเฉลิม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • 1. นายอิทธิพล นาวินพัฒนรัตน์       ประธานกรรมการสถานศึกษา

  2. นายสมาแอ ปูตะ                        ผู้ทรงคุณวุฒิ

  3. นางสาวซากีย๊ะ  แวบือราเฮง        ผู้แทนศิษย์เก่า

  4. นายอิบรอฮิม  สะดียามู                ผู้แทนองค์กรศาสนา

  5. นางรอมือละ  เจะแต                    ผู้แทนองค์กรชุมชน

  6. นายอาซิ       เจะโต                     ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  7. นายนิอาซิ  นิสนิ                          ผู้แทนครู

  8. นางสารีด๊ะ  ลูโบะยาเซง               ผู้แทนผู้ปกครอง

  9. ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยามูเฉลิม  กรรมการและเลขานุการ

      


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 09:43:34 น.

โรงเรียนบ้านยามูเฉลิม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 โทรศัพท์: 0-7346-2241 อีเมล์: Yamoodata@gmail.co
เว็บมาสเตอร์:: พรรณฤดี นวลเจริญ โทรศัพท์: 0810945753 อีเมล์: pandee013@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]