โรงเรียนบ้านยามูเฉลิม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
  1. จัดการศึกษาตามาตรฐานและให้บริการทางการศึกษาอย่างเสมอภาค
  2. นำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารและจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
  3. สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ให้เข้มแข็งพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
  4. สนับสนุนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม รักษาสิ่งแวดล้อม
  5. สร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือในการบริหารทางการศึกษาระหว่างสถานศึกษากับชุมชน

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 09:43:34 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสาวปราณี โหดหมาน
 • แนะนำบุคลากร

 • นายเอกพล ไชยแพทย์

 • นายอัสมาดี เจะอาแซ







สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,576
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557



โรงเรียนบ้านยามูเฉลิม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 โทรศัพท์: 0-7346-2241 อีเมล์: Yamoodata@gmail.co
เว็บมาสเตอร์:: พรรณฤดี นวลเจริญ โทรศัพท์: 0810945753 อีเมล์: pandee013@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]