โรงเรียนบ้านปุลากง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
 


  • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  • โรงเรียนบ้านปุลากง น้อมนำปรัชญาเครษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ มุ่งมั่นพัฒนาการศึกษาให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี มีคุณธรรม จริยธรรม สุขภาพอนามัยดี รักษาสิ่งแวดล้อม บุคลากรมีการพัฒนาสู่มาตรฐานวิชาชีพ และให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 01:16:31 น.

โรงเรียนบ้านปุลากง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 โทรศัพท์: 0-7333-5442 อีเมล์: pulakongschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ยูฮานี และซอ โทรศัพท์: 0810121005 อีเมล์: yumi2288@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]